1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy w Polsce obchody IX Tygodnia Wychowania pod hasłem: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (J 1,38) Jednym z celów, jakie stawiają sobie wychowawcy, jest pokazanie wychowankom, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania. Przez cały tydzień w naszym sanktuarium, będziemy się modlić, o łaskę żywej wiary dla młodych.
  2. Jutro podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
  3. W środę przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski, a w sobotę święto świętego Mateusza Apostoła.
  4. Uczniowie VIII klas, którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Prosimy również rodziców dzieci klas III o zgłoszenie swoich dzieci do przygotowania do I Komunii świętej. Zapisy będą trwały do końca września.
  5. W przyszłą niedzielę odbędzie się zebranie wszystkich łączników. Celem spotkania jest omówienie programu nowego roku duszpasterskiego. Łącznicy otrzymają także list do parafian przygotowujący najbliższe wydarzenie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00.
  6. W kruchcie katedry będzie można złożyć ofiarę na Fundusz Ewangelizacji w Środkach Społecznego Przekazu.

 

 

Słowo życia

 

Trzeba weselić się i cieszyć z tego, że brat twój

był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się

 

 

Bogu, Królowi wieków, cześć i chwała za łaskę miłosierdzia, której dostępują w Jezusie Chrystusie ludzie pokorni i skruszeni w sercu. Oni są radością Boga, bo może zanurzać ich w oceanie swojego miłosierdzia i stwarzać na nowo.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu i prośmy o Jego błogosławieństwo, abyśmy pokładali naszą ufność w Jego miłosierdziu i wypraszali je dla całego świata.