1. Jutro przeżywać będziemy święto Podwyższenia Krzyża św. Ojcowie dominikanie zapraszają na odpust.
  2. We wtorek o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza święta w intencji osób, które zmarły w minionych miesiącach w hospicjum przy ul. Bernardyńskiej. Zapraszamy pracowników hospicjum, wolontariuszy oraz rodziny tych, którzy odeszli.
  3. W środę podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
  4. W piątek przypada święto Świętego Stanisława Kostki. Młodzież z XXI LO zaprasza na Mszę świętą o godz. 10.30, z racji ich patronalnego święta.
  5. Uczniowie VIII klas, którzy pragną w tym roku szkolnym przystąpić do sakramentu bierzmowania powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Prosimy również rodziców dzieci klas III o zgłoszenie swoich dzieci do przygotowania do I Komunii świętej. Zapisy będą trwały do końca września.
  6. Dziś przy wyjściu z katedry będzie można złożyć ofiarę do puszki na rzecz ewangelizacji w środkach społecznego przekazu.

 

Słowo życia

 

Odpuść winę bliźniemu, a wówczas,
gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy

Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, lecz nieustannie obdarza nas łaską i zmiłowaniem. Żyjemy dla Boga, gdy z serca przebaczamy naszym braciom. Umocnieni Bożym błogosławieństwem trwajmy w Chrystusie i razem z Nim uczmy się kochać ludzi wybaczając im ich przewinienia.