1. W czwartek 3 sierpnia, po Mszy św. odprawianej o godz. 8.30 na Placu Katedralnym, wyrusza 45. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi niosą w darze intencje osobiste, a także prośby wielu z nas. Możemy stać się duchowymi pielgrzymami, gdy poprzez modlitwę wspierać będziemy znoszących trudy rzeczywistego wędrowania. Wszystkich uczestników duchowej pielgrzymki zapraszamy do archikatedry, gdzie każdego dnia podczas Mszy świętej wieczornej i Apelu Jasnogórskiego będziemy duchowo łączyć się z pielgrzymami i zawierzać ich utrudzenie.
  2. Czwartek to trzeci dzień miesiąca. Zapraszamy na czuwanie Maryjne, które rozpoczniemy Mszą św. o godz. 19.00 i zakończymy Apelem Jasnogórskim o 21.00. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii Borzechów.
  3. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. Spowiedź rano podczas Mszy świętych, w godzinach 10.00-12.00 oraz od godz. 18.00.
  4. Sierpień to miesiąc trzeźwości. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości i Osób Uzależnionych prosi o dar dobrowolnej abstynencji. Wobec ciągle zwiększającego się spożycia czystego alkoholu na statystycznego Polaka i wielu tragedii osobistych i rodzinnych spowodowanych przez pijaństwo, potrzeba świadków, którzy w duchu odpowiedzialności za życie swoje, bliskich i całego narodu, podejmą post oraz promować będą inicjatywy abstynenckie i trzeźwościowe.

 Słowa życia

Racz… dać Twemu słudze serce pełne rozsądku …

Spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne.

Młody król Salomon wie, że potrzebuje Bożych darów: mądrości i umiejętności rozróżniania dobra i zła. Prosi o nie pokornie Boga. Niech wraz z Bożym błogosławieństwem, spoczną na nas dary Ducha Świętego, których Bóg nie odmawia proszącym.

30 lipca 2023 r.