1. W sobotę, po uroczystej Mszy świętej odprawianej o godz. 8.30 na Placu Katedralnym, wyrusza 39. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi niosą w darze intencje osobiste a także prośby wielu z nas. My zaś, ze swej strony, wspierajmy ich duchowo. Uczestnikiem Duchowej Pielgrzymki staje się każdy, kto poprzez modlitwę, wspiera pielgrzymów znoszących trudy wędrowania do Częstochowy. Wszystkich uczestników Duchowej Pielgrzymki zapraszamy do archikatedry, gdzie każdego dnia podczas Mszy świętej wieczornej będziemy łączyć się duchowo z wędrującymi, a w czasie apelu, przed Obrazem Matki Bożej Płaczącej, będziemy zawierzać Maryi utrudzonych pielgrzymów.
  2. W sobotę, trzeci dzień miesiąca – czuwanie Maryjne. Rozpoczniemy je Mszą świętą o godz. 19.00, zakończymy Apelem Jasnogórskim o 21.00. Modlitwom przewodniczyć  będą wierni z parafii Zagłoba.
  3. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. Spowiadamy rano podczas Mszy świętej oraz wieczorem od godz. 18.00.

 

Słowa życia

                                                                       Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;

 kołaczcie, a otworzą wam

W Chrystusie staliśmy się dziećmi Boga, dobrego i miłosiernego Ojca. Wołajmy do Niego wytrwale, w radości i w cierpieniu, a otrzymamy w darze Ducha Świętego, który nauczy nas chodzić Bożymi drogami.

Umocnieni błogosławieństwem Boga, otwierajmy się każdego dnia na Jego obecność                         i powierzajmy się Jego troskliwej opiece.