1. We wtorek 27 lipca o godz. 10.00 ksiądz biskup Adam Bab odprawi mszę świętą z okazji święta policji.
  2. Osoby, które chciałby wziąć udział w Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy, a jeszcze nie zdążyły się zapisać u przewodników grup, będą mogły to uczynić w Sekretariacie Pielgrzymki, który będzie czynny przy katedrze od 27 lipca w godzinach 10:00 do 17:00.
  3. Dziś, z racji wspomnienia św. Krzysztofa po każdej Mszy świętej, kapłan wyjdzie przed katedrę, odmówi modlitwę w intencji kierowców, a następnie przejdzie wzdłuż Placu Katedralnego i pokropi wodą święconą pojazdy. Kierowców prosimy, by udali się do swych samochodów. Otrzymają pamiątkę z wizerunkiem św. Krzysztofa. Będą mogli również wesprzeć fundację Miva Polska wspierającą misjonarzy w zakupie pojazdów.

Słowo życia

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają.

Karmi do syta wszystko, co żyje

Jak wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek, skoro sam Bóg karmi go swoim Słowem i swoim Ciałem w każdej Mszy św.! Czyni to po to, abyśmy żyli w miłości ze wszystkimi ludźmi i postępowali w sposób godny naszego powołania.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy przyjmując pokarm, który nam daje, upodabniali się do Chrystusa i byli jak On darem dla innych.