1. Trwa Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Za wstawiennictwem Patrona kierowców i podróżnych modlimy się za wszystkich użytkowników drogi, o bezpieczne podróże. Kierowców i ich pojazdy będziemy błogosławić w przyszłą niedzielę – 25 lipca, po każdej Mszy świętej.
  2. W czwartek obchodzimy święto św. Marii Magdaleny, a w piątek św. Brygidy, patronki Europy.
  3. Za tydzień, w czwartą niedzielę miesiąca, po raz pierwszy obchodzić będziemy – ogłoszony przez papieża Franciszka – Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Z tej okazji Ojciec Święty przygotował Orędzie zatytułowane „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”.
  4. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 zapraszamy na uroczystą Mszę świętą dziękczynną z okazji 41. rocznicy „Lubelskiego Lipca”.

Słowo życia

Pan mym Pasterzem,

nie brak mi niczego

 

Jezus jest Pasterzem pełnym miłości i współczucia. Przychodzi do każdego z nas osobiście, lecz nie w oderwaniu od wspólnoty Kościoła. Łącząc się z Nim w Komunii, wyrażamy naszą jedność ze wszystkimi, których obejmuje Jego miłość.

Niech błogosławieństwo Boże umacnia nas w przyjęciu troski o innych     i współodczuwania z potrzebującymi oraz w codziennym przezwyciężaniu zła    i obojętności.