1. Wspomnienia świętych w tym tygodniu: w poniedziałek, święto św. Benedykta, opata, patrona Europy. We wtorek – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu. W środę – wspomnienie świętych Andrzeja Świerada i Benedykta. W piątek – wspomnienie św. Bonawentury, a w sobotę – wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel.
  2. Karmelici bosi z ul. Świętoduskiej zapraszają na Nowennę i na Odpust ku czci NMP z Góry Karmel. Nabożeństwa nowenny są celebrowane od czwartku 7 lipca o godz. 11.30 i 18.00. Sumę odpustową w sobotę 16 lipca o godz. 18.00 odprawi o. Maciej Guzik, karmelita z ul. Biernackiego z Lublina.
  3. W kancelarii parafialnej rozpoczynamy zapisy na 38 pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Ponieważ nie wszystkich jest stać na pokrycie kosztów pielgrzymki, dlatego zapraszamy chętnych, by wsparli Fundusz Solidarnościowy pod nazwą „Idę z Tobą”. W ten sposób konkretny pielgrzym, który będzie korzystał z takiej pomocy, poniesie intencję ofiarodawcy przed tron Matki Bożej.
  4. Osoby, które w naszej parafii  zadeklarowały swoją obecność na wydarzeniu „Arena Młodych” w Lublinie, mogą zgłaszać się do kancelarii parafialnej po odbiór biletów wstępu na to szczególne wydarzenie.

 

 

Słowo życia

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego.

Chrystus Pan codziennie wzywa nas do czynienia miłości. Miłuje ten, kto wsłuchuje się w Jego słowo i żyje tym słowem w codzienności.

Niech Pan umocni nas swym błogosławieństwem, abyśmy podczas każdej mszy świętej napełniali się Jego miłością a potem czynili dzieła miłosierdzia.