1. Ze wszystkich stron kraju wielu naszych rodaków pielgrzymuje do Częstochowy. Dziękujemy duchowym pielgrzymom, którzy gromadzą się w naszym sanktuarium każdego dnia na Mszę świętą o godz. 19.00 i modlą się za utrudzonych pielgrzymów zdążających na Jasną Górę.
  2. Kalendarz liturgiczny na ten tydzień:

8 VIII (poniedziałek) – św. Dominika, założyciela dominikanów

9 VIII (wtorek) – św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

10 VIII (środa) – św. Wawrzyńca – diakona i męczennika

11 VIII (czwartek) – św. Klary, dziewicy

  1. W dniu wczorajszym, podczas Mszy św. o godz. 19.00, arcybiskup Stanisław Budzik uroczyście wprowadził ks. Krzysztofa Kwiatkowskiego w posługiwanie proboszcza naszej wspólnoty parafialnej. Osobę nowego proboszcza i sprawy całej wspólnoty parafialnej polecajmy w naszych modlitwach.

 

Słowo życia:

Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie,

której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie

 

Przeżywać swoje życie z Bogiem i czuć się gościem i pielgrzymem na tej ziemi to wielka łaska. To ona czyni nas ludźmi prawego sumienia odpowiedzialnymi za plan, jaki Bóg ma wobec każdego z nas.

Niech Pan ogarnie nas swoją łaską i nam błogosławi, abyśmy byli zawsze gotowi na Jego przyjście.

7 sierpnia 2022