1. Trwają zapisy na 45. pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. W tym roku można przejść część trasy, zgodnie z hasłem „Ile możesz”. Można także powierzyć pielgrzymom intencje modlitewne oraz wesprzeć pielgrzymów w ramach funduszu Idę z Tobą. Więcej informacji na stronie: https://pielgrzymka.lublin.pl.
  2. Letnie upały nie powinny zwalniać udających się do kościoła z troski o odpowiedni strój. Wprawdzie nie szata zdobi człowieka, ale świadczy o kulturze i szacunku wobec miejsc świętych i wrażliwości dla modlących się wiernych.
  3. Przypominamy, iż do końca sierpnia nie odprawiamy Mszy św. niedzielnej o godz. 13.00. W dni powszednie Eucharystie o godz.00, 7.30, 8.00 i 19.00. Odprawiamy także Msze św. w intencjach zbiorowych w piątek i sobotę o godz. 9.00. Spowiedź w okresie wakacyjnym podczas Mszy św. i w dni powszednie od 10.00 do 12.00.

 Słowo życia:

Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem,

 a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych

Tylko Jezus, łagodny i miłosierny Pan, jest w stanie prawdziwie pocieszyć wszystkich utrudzonych i obciążonych życiem. Każdy, kto w pokorze serca powierza się Jemu, otrzymuje wciąż nową nadzieję.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, aby duch Chrystusa Zmartwychwstałego mieszkał w nas i prowadził nas swoimi drogami.

9 lipca 2023 r.