1. W środę, 3 lipca, w naszym sanktuarium, przeżyliśmy wielkie uroczystości Maryjne. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy w tych dniach za wstawiennictwem Matki Bożej. Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały czas rekolekcji uczestniczyli w nabożeństwach oraz trwali na modlitwie, dziękujemy za liczny udział w centralnej uroczystości na placu katedralnym, dziękujmy służbie liturgicznej, służbom technicznym i wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu  tej uroczystości.
  2. Duszpasterstwo Pielgrzymkowe zaprasza na tegoroczną, 41. pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Zachęcamy do udziału w tych szczególnych rekolekcjach w drodze. Koszt pielgrzymki 75 zł. Zapisy w kancelarii.
  3. Dziękujemy o. Leszkowi za wygłoszone Słowo Boże i zachęcamy do wsparcia dzieła odbudowy kościoła ojców franciszkanów w Zamościu.

 

 

Słowo życia:

Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy

 

 

Kto trudzi się dla głoszenia Ewangelii i z krzyża Chrystusa czerpie moc dla swojego życia, napełnia się Bożym pokojem i niesie go ludziom.

Niech Bóg nam błogosławi na czas wypoczynku, abyśmy doświadczając mocy Jego Słowa stawali się nowym stworzeniem w Chrystusie.