1. 3 lipca w naszym sanktuarium przeżyliśmy uroczystości 75. rocznicy Cudu Lubelskiego. Uwielbiamy Boga za znak łez Matki Bożej i łaski, jakie otrzymujemy za Jej wstawiennictwem. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Dniach Maryjnych. Wyrażamy wdzięczność za liczny udział w centralnej uroczystości na placu katedralnym. Dziękujmy także wszystkim, których pomoc umożliwiła przygotowanie i sprawny przebieg uroczystości odpustowych.
  2. W piątek 12 lipca o godz. 10.00 zostanie odprawiona Eucharystia zamówiona przez NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego na inaugurację kadencji nowego zarządu.
  3. Przypominamy o zmianach w funkcjonowaniu parafii w okresie wakacyjnym:
  • Nie ma Eucharystii niedzielnej o godz. 13.00
  • Msze św. w dni powszednie sprawujemy o godz. 7.00, 7.30, 8.00 i 19.00. Są także Msze św. w intencjach zbiorowych w piątek i sobotę o godz. 9.00.
  • Spowiedź podczas Mszy św. i w dni powszednie od 10.00 do 12.00.
  • Kancelaria parafialna będzie nieczynna w poniedziałki.
  1. Osobom wchodzącym do kościołów przypominamy o właściwym stroju, który świadczy o kulturze osobistej, szacunku wobec miejsc świętych oraz wrażliwości na modlących się wiernych. Przy wejściu do katedry są znaki, które podpowiadają, iż krótkie spodnie i koszulki bez rękawów u panów oraz odkryte ramiona i plecy pań nie są strojem odpowiednim dla miejsc kultu.
  2. Gościmy dziś osoby związane z Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE. Stowarzyszenie możemy wesprzeć ofiarą do puszki w kruchcie katedry.

 

Słowo życia:

Wystarczy ci mojej łaski.

Moc bowiem w słabości się doskonali

Ewangelia Jezusa zdobywa nas szczególnie wtedy, gdy doświadczamy własnej słabości i upokorzenia. Kruszy twardość naszych serc i otwiera je na moc Ducha Świętego.

Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas, abyśmy uwierzyli w przemieniającą moc Ewangelii i byli jej świadkami.

7 lipca 2024 r.