1. Wczoraj, 3 lipca, w naszym sanktuarium, przeżyliśmy doroczny odpust Maryjny. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, jakie otrzymaliśmy w tych dniach za wstawiennictwem Matki Bożej. Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały czas rekolekcji uczestniczyli w nabożeństwach oraz trwali na modlitwie, dziękujemy za liczny udział w centralnej uroczystości na Placu Katedralnym, dziękujmy służbie liturgicznej, służbom technicznym i wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu  tej uroczystości.
  2. Ruszają zapisy na lubelską pieszą pielgrzymkę. Zapisy odbywają się  wyłącznie przez internet i prowadzone są przez księży z grup. Zainteresowanych odsyłamy do tablicy ogłoszeń. W kancelarii parafialnej lub przez stronę internetową można składać ofiary z intencjami na Fundusz Idę z Tobą.
  3. W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu zmieniamy porządek odprawiania Mszy świętych w dni zwykłe. Od poniedziałku będą oprawiane Msze święte o godz. 7.00; 7.30; 8.00 i 19.00. Zachowujemy godziny Mszy świętych sprawowanych w intencjach zbiorowych w piątek i sobotę o godz. 9.00 rano.

 

Słowo życia:

Wystarczy ci mojej łaski.

Moc bowiem w słabości się doskonali

 

Ewangelia Jezusa zdobywa nas szczególnie wtedy, gdy doświadczamy własnej słabości i upokorzenia. Kruszy twardość naszych serc i otwiera je na moc Ducha Świętego.

Niech błogosławieństwo Boga umacnia nas, abyśmy uwierzyli w przemieniającą moc Ewangelii i byli jej świadkami.