1. Komunikat Metropolity Lubelskiego.
  2. Jutro – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte będziemy odprawiali jak w dni zwykłe. O godz. 19.00 w naszym sanktuarium rozpoczynają się rekolekcje przed Maryjnym odpustem. Jest to czas słuchania Słowa Bożego, modlitwy i wieczornych czuwań. We wtorek, środę i czwartek podczas Mszy świętych o godz. 9.00 i 19.00. głoszone będą nauki rekolekcyjne. Słowo Boże wygłosi ks. Mirosław Bielecki, ojciec duchowny Ogniska Światła i Miłości w Kaliszanach. Szczegółowy program, oraz krótkie przesłanie na każdy dzień rekolekcji znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie.
  3. Jutro, podczas Mszy wieczornej będziemy się modlić w intencji solenizantów: ks. Piotra Sikory, ks. Pawła Grzebalskiego i ks. Piotra Skwiry.
  4. W piątek, 3 lipca w uroczystość odpustową, Msze święte w archikatedrze będziemy odprawiali o godz. 6.00; 7.00; 8.30; 10.00; 11.30. Tuż przed godziną 19.00 zostanie uroczyście wniesiony obraz Matki Bożej i rozpocznie się pontyfikalna Msza święta. Po Eucharystii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa z obrazem Matki Bożej, Pani Katedralnej. Trasa będzie wiodła ul. Królewską, Lubartowską, Świętoduską, Krakowskim Przedmieściem, Królewską, na Plac Katedralny. Uroczystości zakończymy przed godz. 22.00 aktem zawierzenia Matce Bożej. Prosimy zabrać ze sobą świece.
  5. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy w tym roku 4 sierpnia. Zapisy, ze względu na pandemię, będą możliwe tylko drogą mailową w dniach 1-10 lipca. Szczegóły na stronie internetowej Pielgrzymki.
  6. Informujemy, że ksiądz arcybiskup zwolnił ze stanowiska wikariusza tutejszej parafii ks. Pawła Grzebalskiego i skierował go do parafii św. Barbary w Łęcznej. Na jego miejsce został mianowany ks. Piotr Wojtysiak z Lublina z parafii św. Jadwigi. Dziękujemy ks. Pawłowi za jego gorliwą pracę. Księdza Piotra powierzamy opiece Matki Bożej.

 

Słowo życia:

Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie

 

Jezus Chrystus jest obecny w swoim Kościele. Każdy, kto uwierzy w Niego, doświadczy Jego niezwykłej mocy, która otwiera serca na potrzeby braci i daje moc świadectwa. Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy w tym świętym czasie rekolekcji otworzyli swe serca na moc Ducha Świętego.