1. Komunikat Metropolity Lubelskiego.
  2. We wtorek – Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte będziemy odprawiali jak w dni zwykłe. O godz. 9.00 w naszym sanktuarium rozpoczynają się rekolekcje przed Maryjnym odpustem. Jest to czas słuchania Słowa Bożego, modlitwy i wieczornych czuwań. W środę, czwartek i piątek podczas Mszy świętych o godz. 9.00 i 19.00. głoszone będą nauki rekolekcyjne. Słowo Boże wygłosi ks. Andrzej Flis, ojciec duchowny naszego seminarium. Szczegółowy program, oraz krótkie przesłanie na każdy dzień rekolekcji znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie. O godz. 19.00 Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław.
  3. Jutro, podczas Mszy wieczornej będziemy się modlić w intencji solenizantów: ks. Piotra Wojtysiaka i ks. Piotra Skwiry.
  4. W sobotę, 3 lipca w uroczystość odpustową, Msze święte w archikatedrze będziemy odprawiali o godz. 6.00; 7.00; 8.30; 10.00; 11.30. Tuż przed godziną 19.00 zostanie uroczyście wniesiony obraz Matki Bożej i rozpocznie się pontyfikalna Msza święta. Po Eucharystii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa z obrazem Matki Bożej, Pani Katedralnej. Trasa będzie wiodła ul. Królewską, Lubartowską, Świętoduską, Krakowskim Przedmieściem, Królewską, na Plac Katedralny. Uroczystości zakończymy przed godz. 22.00 aktem zawierzenia Matce Bożej. Prosimy zabrać ze sobą świece.
  5. Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy, ze względu na pandemię, będą możliwe tylko drogą mailową do 15 lipca. Szczegóły na stronie internetowej Pielgrzymki.
  6. Informujemy, że ksiądz arcybiskup zwolnił ze stanowiska wikariusza tutejszej parafii ks. Grzegorza Grabarczyka i skierował go do parafii św. Agnieszki w Lublinie. Na jego miejsce został mianowany ks. Hubert Wysmulski z Lublina z parafii Matki Bożej Różańcowej. Dziękujemy ks. Grzegorzowi za jego gorliwą, 10. – letnią pracę. Księdza Huberta powierzamy opiece Matki Bożej. I jeszcze jedna zmiana: ks. Krzysztof Flis został przeniesiona z rezydenta na wikariusza tutejszej parafii.

 

Słowo życia:

Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka

i uczynił go obrazem swej własnej wieczności

 

Jezus Chrystus, Pan życia i śmierci, jest obecny w swoim Kościele. Każdy, kto uwierzy w Niego, doświadczy Jego niezwykłej mocy, która otwiera serca na potrzeby braci i ratuje życie aż na wieczność.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy żyjąc dla innych, podążali ku pełni życia, która jest w Nim.