1.Komunikat Metropolity Lubelskiego.

2.Za tydzień przeżywać będziemy odpust ku czci NMP Płaczącej. Od środy rozpoczną się rekolekcje. To czas słuchania Słowa Bożego, modlitwy i wieczornych czuwań. Nauki rekolekcyjne będą głoszone, w środę, czwartek, piątek i sobotę, o godz. 9.00 i 19.00, oraz w niedzielę, 3 lipca,  podczas wszystkich Maszy świętych. Na Placu Katedralnym o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo z modlitwą wstawienniczą. Tuż przed godziną. 19.00 zostanie uroczyście wniesiony obraz Matki Bożej i rozpocznie się pontyfikalna Msza święta.  Po Eucharystii ulicami miasta wyruszy procesja różańcowa z obrazem Matki Bożej, Pani Katedralnej. Trasa będzie wiodła ul. Królewską, Lubartowską, Świętoduską, Krakowskim Przedmieściem, Królewską na Plac Katedralny. Uroczystości zakończymy przed godz. 22.00 aktem zawierzenia Matce Bożej. Prosimy zabrać ze sobą świece. Szczegółowy program oraz krótkie przesłanie, które przygotował nasz rekolekcjonista ks. prof. Sławomir Bylina z KUL, znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie. Są tam umieszczone  także teksty liturgiczne na 3. lipca, śpiewy oraz rozważania różańcowe.

3.Informujemy, że ks. arcybiskup zwolnił ze stanowiska wikariusza tutejszej parafii ks. Łukasza Sidora i skierował go do parafii w Wąwolnicy. Niestety, ze względu na braki katedrowe, na jego miejsce nikt nie został mianowany. Ogarniamy ks. Łukasza wdzięczną modlitwą za jego gorliwą, 6. – letnią pracę. Dziś podczas Mszy świętej o godz. 11.30. podziękujemy  za jego troskę o młodzież, parafialną Caritas i posługę przy ołtarzu. Jednocześnie ks. arcybiskup zwolnił ze stanowiska proboszcza naszej parafii ks. Adama Lewandowskiego. Nie żegnamy go, gdyż ks. Adam zostaje w naszej parafii jako rezydent i będzie nadal nam służył pomocą. W przyszłą niedzielę zechcemy Bogu podziękować za jego 25 – letnią pasterską posługę. Na jego miejsce ks. arcybiskup skierował ks. dr. Krzysztofa Kwiatkowskiego, kanclerza Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Uroczyste powitanie i liturgiczne objecie urzędu nastąpi w terminie późniejszym. Nowego księdza proboszcza powierzamy opiece Maryi, Pani Katedralnej.

Słowo życia:

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda,

nie nadaje się do Królestwa Bożego

Chrystus Pan pragnie rozpalić ogień miłości w sercach swoich uczniów, aby żyli tylko dla niej w swojej codziennej drodze do nieba i byli czytelnym znakiem Jego obecności pośród ludzi.

Przez wstawiennictwo Maryi, Matki Pięknej Miłości, prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy krocząc za Jezusem służyli z miłością innym ludziom i doświadczali prawdziwej wolności serca.