1. W piątek, 24 czerwca, przypada doroczna Uroczystość Odpustowa ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona naszej parafii. Msze święte będziemy odprawiali w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy świętej o godz. 13.00. Sumę odpustową o godz. 11.30 będzie celebrował Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński. Słowo Boże podczas wszystkich Mszy świętych wygłosi ks. Bogusław Suszyło, rektor kościoła pw. św. Piotra w Lublinie.

 

  1. Za dziesięć dni, 29 czerwca, rozpoczynamy rekolekcje, poprzez które chcemy się przygotować do przeżycia dorocznego odpustu w naszym sanktuarium, ku czci NMP Płaczącej. Tematem rozważań będzie droga miłosierdzia, na której nam przewodzi Maryja. Słowo Boże przez te dni będzie głosił O. Tomasz Mular, redemptorysta.

 

 

Słowo życia:

 

Bóg mój stał się moją siłą

 

Człowiek ma swoje korzenie w Bogu, który go stworzył i uczynił swoim sługą. Tylko ten, kto zakorzenia się w Bogu żywym, czerpie odwagę i moc, aby żyć dla Niego i świadczyć o Nim całym swoim życiem.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy pełniąc we wszystkim  Jego wolę, przygotowywali Mu w świecie drogi, po których może trafić do ludzkiego serca.