Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

3 grudnia 2020 r., w trzecią niedzielę Adwentu, w Archikatedrze Lubelskiej odbyło się, drugie w tym roku duszpasterskim, wydarzenie parafialne. Jego celem było zwrócenie uwagi na wartość i znaczenie świętowania niedzieli jako Dnia Pańskiego.

W tym dniu podczas homilii ks. Piotr mówił, że obecnie zanika poczucie sensu i ważności przestrzegania III przykazania Bożego – „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Pamiętaj, czyli nie zapominaj, wracaj myślą, myśl o nim – o wielkim dziele stworzenia. Niedziela to dzień, kiedy mamy patrzeć na to, co stworzył Pan Bóg i tym się zachwycić. Koroną zaś stworzenia jest człowiek. Niedziela jest pierwszym – nie ostatnim – dniem tygodnia, dniem odpoczynku- nie tylko od pracy, ale danym dla pogłębienia relacji z Bogiem i ludźmi. Jak więc ją świętować – zwłaszcza dzisiaj? Przez udział w Eucharystii /dla niektórych może to oznaczać udział w transmisji przez internet, radio, telewizję/, a także słuchanie Słowa Bożego, refleksję nad stworzonym światem, uwielbienie, wspólną modlitwę, rozmowę z bliskimi, może obejrzenie programu religijnego, czytanie ciekawej książki religijnej czy prasy. Na koniec ks. Piotr życzył, by niedziela stała się dla nas duszą tygodnia, przyniosła siłę na cały tydzień, budowała jedność między nami a Panem oraz miedzy nami, siostrami i braćmi.