Wydarzenia parafialne transparent

Do końca czerwca 2017 roku parafia archikatedralna, przeżywając I fazę II etapu programu odnowy i ewangelizacji, uwrażliwia się na dar i misję wynikającą z chrztu św., poprzez  przeżywanie wydarzeń ogólnoparafialnych, a istniejące grupy sąsiedzkie na spotkaniach pogłębiają treści, zaś zaangażowani włączają się w realizację posłania chrzcielnego.

Wydarzenia:

  • 2 października – chrzest jako obdarowanie
  • 20 listopada – chrzest jako udział w misji Chrystusa
  • 15 stycznia – Tajemnica Wcielenia – Bóg obecny w konkrecie
  • 26 marca – Chrystus obecny w moich ranach
  • 28 maja – Mój Boży ślad