Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych transparent

Katedra jest miejscem pochówku wielu zmarłych. 2 listopada o godz. 18.15 odbyła się  wewnątrz świątyni procesja. Wierni wraz z duszpasterzami modlili się za zmarłych biskupów, fundatorów i wszystkich pochowanych w  kryptach a także za poleconych w wypominkach.