Wolność jest darem Boga; jest możliwością działania lub niedziałania. „Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny w takiej mierze, w jakiej są one dobrowolne”. Dar wolności można wykorzystać ku rozwojowi własnemu lub innych. Dokonując konkretnych wyborów, powinniśmy wziąć pod uwagę prawo Boże, dobro bliźniego i własny postęp duchowy.

Jestem wolnym człowiekiem. Czy mam świadomość, że ponoszę odpowiedzialność za moje decyzje? Na ile podejmując moje działania kieruję się: własnym egoizmem, opinią otoczenia, dobrem innych, Bożymi przykazaniami?