Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2019/2020 transparent

2 września 2019 roku ks. abp Stanisław Budzik przewodniczył mszy świętej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Wśród licznie zebranych kapłanów na wspólnej eucharystii obecny był ks. bp Ryszard Karpiński. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież z  XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie. Oprawę muzyczną wspólnie z Stanisławem Maryjewskim – organistą parafii Św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty przygotował Zespół Gwardia z Biskupiaka. W czasie mszy świętej uczniowie  złożyli swoje ślubowanie. Na zakończenie eucharystii Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty podziękowała za wspólną modlitwę, wygłoszone Słowo Boże i poprosiła o pasterskie błogosławieństwo na rozpoczęty rok szkolny. Po zakończonej eucharystii sprawowanej w archikatedrze lubelskiej uczniowie z kadrą pedagogiczną i władzami samorządowymi przemaszerowali na Plac Zamkowy, gdzie zostały złożone kwiaty w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.