1.      Komunikat Metropolity Lubelskiego o nominacji nowego biskupa pomocniczego.

2.      W sobotę, 30 maja, o godz. 10.30 ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik udzieli 10. diakonom święceń prezbiteratu. Dziękując Bogu za nowych kapłanów polecamy ich opiece Matki Bożej, Pani Katedralnej.

3.      Za tydzień – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przygotowujemy się przez nowennę, którą odmawiamy codziennie w ramach nabożeństwa majowego.  Modlimy się, by Duch miłości i pokoju przyszedł do serc wszystkich ochrzczonych, jednoczył rodziny, parafie i cały Kościół.

 

Słowo życia

Pan wśród radości wstępuje do nieba

 

Pan wstępuje do nieba, aby żyć pośród nas już nie w ciele, ale w Duchu i przychodzić do każdego z nas osobiście z potęgą swojej miłości. Uwielbiajmy Go w tajemnicy Jego wstąpienia do nieba i trwajmy w oczekiwaniu na spełnienie się obietnicy zesłania Ducha Świętego.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy zgłębiając przesłanie Ojca świętego, trwali mocno w wierze i  zdążali do nieba drogą miłości