Wizytacja biskupia transparent

Sprawozdanie proboszcza za okres 2013 – 2018

Sprawy personalne: (5 wikariuszy, proboszcz i trzech rezydentów oraz senior bp Ryszard Karpiński). Wspólnota 7. sióstr Służebniczek NMP Niep. Poczętej. Na terenie parafii znajduje się 16. wspólnot zakonnych oraz 10 kościołów rektoralnych. Liczba zameldowanych na terenie parafii wynosi poniżej 7 tyś. W ciągu ostatnich lat ubyło ok. 3 tyś.

Sprawy duszpasterskie:

a/ Kościół parafialny jest kościołem katedralnym, sanktuarium NMP Płaczącej.

Jak służymy tym, którzy przychodzą?

Z racji sanktuarium: wystawienie i całodzienna spowiedź, czuwania, modlitwy, każdego 3 dnia miesiąca.

Liturgia: (grupa liturgiczna), Liturgiczna Służba Ołtarza, Szkoła Słowa Bożego, uwielbienia wspólnot charyzmatycznych ( 2 x w miesiącu)

b/ Jak służymy tym, którzy, którzy przychodzą z prośbą o udzielenie sakramentów: przygotowanie przed sakramentalne: do bierzmowania dorosłych,

do chrztu, szczególnie rodziców żyjących w niesakramentalnych związkach,

do małżeństwa (3 formy spotkań, warsztaty, wieczory dla zakochanych oraz wykłady)

I Komunii św. – katechezy dla rodziców

c/ Jak służymy tym, którzy nie przychodzą do parafii?

– Program odnowy i ewangelizacji w ramach Ruchu dla Lepszego Świata. Teren parafii jest podzielony na 7. Rejonów. Jeden duszpasterz, razem z grupą zaangażowanych jest odpowiedzialny za swój rejon. To oni raz na dwa miesiące docierając do każdego domu niosą list do parafian Z Maryją ku wspólnocie i zapraszają do uczestnictwa w inicjatywach duszpasterskich. Program duszpasterski na każdy rok opracowuje Parafialny Zespół Koordynacyjny.

– Caritas(każdego tygodnia: talony, obiady). Systematyczną opieką objętych jest ok, 120 rodzin.

– Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza im. Edmunda Bojanowskiego (ok. 30 dzieci każdego dnia)

d/ Inne grupy formacyjne:

– Legion Maryi – Róże różańcowe – Grupa św. Rity

– Oaza i KSM

– Grupy sąsiedzkich, kilkanaście grup, spotykają się co 2 miesiące

  1. Sprawy gospodarcze.

– kończy się remont chóru i organów