Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia. Obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg objawił o sobie przez swoje słowa i czyny (KKK 176).

Wiara jest darem, łaską. Dlatego trzeba o nią nieustannie prosić Boga i ją rozwijać, bo nasze życie jest takie, jak nasza wiara. Bóg stawia na naszej drodze nauczycieli i świadków wiary: Abrahama – wierzącego nawet wbrew nadziei, Mojżesza, Józefa, Maryję – pełną ufności, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala (Hbr 12,2).

Z czym mi się kojarzy słowo wiara?

Co dla mnie znaczy „Wierzę”? Jestem przekonany, że Bóg istnieje; modlę się i chodzę do kościoła; ufam, że jest blisko i mnie kocha; powierzam się Jemu i chcę pełnić Jego wolę.

Która odpowiedź jest mi najbliższa?