Wielki Tydzień i Pascha 2017 transparent

Liturgia Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego w Archikatedrze Lubelskiej:
Document
Document2