WIELCY LUBLINIANIE-SEBASTIAN FABIAN KLONOWIC transparent

18 listopada 2017 roku w Archikatedrze Lubelskiej odbył się koncert słowno –muzyczny WIELCY LUBLINIANIE-SEBASTIAN FABIAN KLONOWIC, który zorganizowała Camerata Lubelska.

Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

W programie koncertu muzyka i poezja renesansu

Sebastian Fabian Klonowic (1545-1602)

Hebdomas, to jest Siedm tegodniowych piosnek wyjętych z pierwszych Ksiąg Mojżeszowych kapituły pierwszej, co którego dnia Pan Bóg stworzył i jako siódmego dnia odpoczynął, krótko zebranych przez Sebastyjana Klonowica z Sulimierzyc, pisarza ławicy lubelskiej

PIERWSZE WYKONANIE W LUBLINIE unikatowego zbioru pieśni poety odkrytych w Lublinie w 2000 roku

Wykonawcy

CAMERATA LUBELSKA

Zespół Muzyki Dawnej
SENZA BATTUTA

Jerzy Zelnik –słowo

Tomasz Orkiszewski – dyrygent