Msze św. za śp. ks. Piotra Sikorę transparent

Przyjaciele ks. Piotra oraz uczestnicy pogrzebu zamówili Msze  św.

27 listopada – g. 8.30 (ofiarodawca: rodzina z Jasła)
15 grudnia – g. 7.00 (ofiarodawca indywidualny)
18 grudnia – godz. 19.00 (ofiarodawca: ZS nr 1 w Lublinie)
21 grudnia – godz. 19.00 (ofiarodawca: Rada Rodziców ZS nr 1 w Lublinie)
21 grudnia – godz. 19.00 (ofiarodawca: Rodzina Edmundowa)

Uczestnicy pogrzebu:

Lp. Data Godzina
1. 2 grudnia 2020 7.00
2. 7 grudnia 2020 8.00
3. 10 grudnia 2020 7.00
4. 11 grudnia 2020 7.30
5. 14 grudnia 2020 7.00
6. 15 grudnia 2020 6.15
7. 17 grudnia 2020 6.15
8. 19 grudnia 2020 7.00
9. 21 grudnia 2020 6.15
10. 22 grudnia 2020 8.30
11. 23 grudnia 2020 7.00
12. 25 grudnia 2020 7.00
13. 27 grudnia 2020 6.00
14. 29 grudnia 2020 7.00
15. 30 grudnia 2020 7.30
16. 31 grudnia 2020 8.00