W Boże Ciało zapraszamy na Wieczór Chwały transparent

W Uroczystość Bożego Ciała zapraszamy o godzinie 20.00 na plac katedralny, gdzie odbędzie się Wieczór Chwały. Adorację i uwielbienie Chrystusa Eucharystycznego poprowadzi Wspólnota Guadalupe. Chrystus Pan jest obecny w Eucharystii. Bądźmy z Nim! (plakat)