1. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Msze święte będą odprawiane przed południem o godz. 7.00; 8.30; 10.00 i 11.30. Po południu o 17.00 i o godz. 19.00, której przewodniczyć będzie ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik. Przyjdźmy do świątyni, by uczestniczyć w jakże wymownym geście Kościoła – posypania naszych głów popiołem. Tego dnia obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  2. W piątek o godz.18.00 odprawimy już pierwszą Drogę Krzyżową zaś nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiać będziemy codziennie, z wyjątkiem piątku, o godz. 18.30. Dzieci zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątek na godz. 17.00.
  3. Już po raz szósty w Lublinie od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Palmowej w kolejne dni Wielkiego Postu, trwać będzie pielgrzymka wielkopostna do kościołów stacyjnych Lublina organizowana według tradycji rzymskiej zapoczątkowanej w VI wieku. Szczegółowy program znajdziemy na tablicy ogłoszeń.

 

 

Za chwilę celebrans wraz ze służbą liturgiczną i łącznikami, uda się do drzwi katedry. Stamtąd, aż do ołtarza, przed którym ustawiony będzie krzyż, rozciągnie linę – symbol naszego kontaktu z Duchem Pocieszycielem, który jest w nas nieustannie obecny i prowadzi na spotkanie z Jezusem. Zostaniemy zaproszeni, by przejść tę samą drogę i obudzić w sobie wiarę, że pełna zaufania modlitwa i przywołanie obecności Ducha Świętego, wyrywa nas z poczucia osamotnienia. Pod dojściu do krzyża, każdy otrzyma osobistą „linę” – dziesiątek różańca, by mając go przy sobie, nieustannie chwytać się pomocy łaski Bożej. 

 

Słowo życia

   Jawicie się jako źródła światła w świecie

trzymając się mocna Słowa Życia

 

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, aby nasze apostolskie dzieło przyniosło owoce.