1. Dziś o godz. 16.00 odbędzie się zebranie wszystkich łączników, którzy w najbliższych dniach dostarczą do naszych domów list do parafian. Znajdziemy w nim informacje dotyczące najbliższego wydarzenia parafialnego.
  2. W poniedziałek podczas Mszy św. o godz. 19.00 Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
  3. W piątek, 22 lutego, obchodzimy święto Katedry św. Piotra Apostoła. Podczas Mszy świętej o godz. 19.00 będziemy się modlili w intencji papieża Franciszka, który jest widzialnym znakiem jedności Kościoła.
  4. Dziękujemy księdzu Rusłanowi za wygłoszone Słowo Boże i podzielenie się doświadczeniem pracy na Ukrainie. Zachęcamy do włączenia się w pomoc Kościołowi na Wschodzie.

 

 

 

 

Słowo życia:

Błogosławiony, kto pokłada ufność w Panu

 

 

Naszą nadzieją jest Chrystus Zmartwychwstały, który uczy nas miłości na drodze ubóstwa, pokory i miłosierdzia. Każdy, kto czuje się na niej szczęśliwy, daje świadectwo życia prawdziwie ewangelicznego.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy w prostocie codziennego życia podążali drogą Chrystusowych błogosławieństw.