1. Jutro przypada święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Modlić się będziemy o pokój i jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu.
  2. W środę podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Adam Bab udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania.
  3. Zgodnie z programem duszpasterskim dotyczącym życia rodzinnego jako drogi powołania do świętości, przygotowujemy się do kolejnego wydarzenia parafialnego, dlatego w czwartek o godz. 20.00 zapraszamy na zebranie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego.
  4. Przy wyjściu z katedry można będzie złożyć ofiarę na Fundusz Wschodni.

 

 

 

 

Słowo życia:

Błogosławiony, kto pokłada ufność w Panu

 

 

Naszą nadzieją jest Chrystus Zmartwychwstały, który uczy nas miłości na drodze ubóstwa, pokory i miłosierdzia. Każdy, kto czuje się na niej szczęśliwy, daje świadectwo życia prawdziwie ewangelicznego.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy w prostocie codziennego życia podążali drogą Chrystusowych błogosławieństw.