1. Rozpoczyna się maj, najpiękniejszy miesiąc w roku, poświęcony w sposób szczególny Matce Bożej. Nabożeństwo majowe w naszym sanktuarium odprawiać będziemy codziennie: w dni zwykłe o godz. 18.30, a w niedziele o godz. 18.00.

 

  1. We wtorek, 3 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze święte w archikatedrze będą odprawiane w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy świętej o godz. 13.00. Mszę świętą o godz. 10.00 odprawi ksiądz biskup Józef Wróbel z udziałem przedstawicieli władz miasta, samorządu lokalnego, organizacji kombatanckich i szkół. Natomiast wieczorem zapraszamy na czuwanie Maryjne, które zgromadzi nas wokół obrazu NMP Płaczącej. Rozpocznie się o godz. 19.00 i będzie trwało do 21.00. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii Kamionka.  Podczas czuwania dokonamy Aktu zawierzenia Matce Bożej naszej Ojczyzny, z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

 

 

  1. W kościele pw. Matki Bożej Różańcowej odbędzie się nabożeństwo Drogi Światła. Zapraszamy w czwartek na godz. 20.00.

 

  1. W tym tygodniu wypada I Piątek miesiąca. Okazja do odnowienia ducha w sakramencie pokoty. Od piątku rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Podczas nabożeństw majowych będziemy przyzywali Ducha Świętego, prosząc o umocnienie naszej wiary na drodze miłosierdzia.

 

 

  1. W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 10.00 dzieci klas III po raz pierwszy przyjmą Komunię św. Spowiedź dzieci, rodziców i chrzestnych odbędzie się w piątek o godz. 16.00.

 

Słowo życia:

 

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał Moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego
i będziemy w nim przebywać.

Kościół jest miastem świętym, wypełnionym obecnością Boga. Doświadczamy jej o tyle, o ile żyjemy Słowem Bożym i Eucharystią. Wtedy Duch Święty działa w nas i pozwala nam żyć w miłości.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, aby On żył w nas  i dokonywał swoich dzieł.