1. W piątek 10 lutego mija 12. rocznica śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego. O godz. 19.00 arcybiskup Stanisław Budzik odprawi Mszę świętą w intencji swojego poprzednika. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W piątek po południu będą otwarte krypty archikatedry, w których spoczywają biskupi lubelscy.
  2. W sobotę 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy osoby chore i cierpiące do udziału we Mszy świętej o godz. 9.00 lub 19.00. Podczas nich będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych. Diecezjalne obchody Dnia Chorego odbędą się w piątek 10 lutego. O godz. 11.00 uroczystą Mszę świętą w intencji chorych będzie sprawował biskup Józef Wróbel. O 10.00 rozpocznie się czuwanie modlitewne. Także podczas tej piątkowej Mszy świętej będzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

 Słowo życia:

Niech świeci wasze światło przed ludźmi,

aby widzieli wasze dobre uczynki

i chwalili Ojca, który jest w niebie

Kto dzieli swój chleb z głodnym i jest solidarny z tym, który stoi wobec grozy niepewnego jutra, pozwala rozbłysnąć światłu wiary i staje się świadkiem Chrystusa.

Prośmy Pana o błogosławieństwo, aby nasze życie było czytelnym znakiem Jego obecności i miłości.

5 lutego 2023 r.