1. Dziś rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. W niedzielę podczas wszystkich Mszy świętych głoszone są nauki rekolekcyjne, zaś w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00. Program znajduje się na tablicy ogłoszeń w kruchcie katedry.
  2. W czwartek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte będziemy odprawiali w porządku świątecznym. Pierwszą o godz. 7.00 następnie o godz. 8.30, 10.00, 11.30 oraz po południu o godz. 17.00 i 19.00. Po każdej Mszy świętej będzie okazja do włączenia się w dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego.
  3. Za tydzień przeżywać będziemy niedzielę Męki Pańskiej. Przyjdźmy do świątyni z palmami w ręku, uczcijmy Chrystusa, który na krzyżu zakrólował nad światem. Mszy świętej o godz. 11.30 będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Budzik.
  4. Jako wyraz solidarności z biednymi, Caritas rozprowadza paschalne baranki z czekolady oraz małe świece paschalne. Fundusze uzyskane z tego dzieła będą wykorzystane jako pomoc najuboższym.

 

 

 

Słowo życia

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste

 

Chrystus Pan przyjmuje śmierć krzyżową, bo w niej jest moc naszego odkupienia. Otwórzmy się na jej działanie w tym świętym czasie rekolekcji, a powstanie w nas nowy człowiek, który będzie gotowy tracić swe życie, by zachować je na życie wieczne.

Niech Bóg nam błogosławi, abyśmy z nową mocą doświadczyli Jego przyjaźni i odnowili swoje przymierze z Nim.