1. Dziś rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. W ich przeżyciu pomoże nam ks. dr Damian Chrzanowski z diecezji Warmińskiej, pracownik naukowy KUL. Nauki rekolekcyjne są głoszone podczas wszystkich Mszy świętych, zaś w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00. Program znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na internetowej stronie parafii (Program rekolekcji).
  2. W piątek 31 marca o godz. 18.00 odbędzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku.
  3. Za tydzień Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Przyjdźmy do świątyni z palmami w ręku, na znak czci wobec Chrystusa Króla i Pana. W przy wyjściu z katedry Młodzież z KSM-u rozprowadza palmy.
  4. Komunikat Metropolity Lubelskiego ( z 24 marca 2023 r.):

Z inicjatywy Lubelskiej Solidarności odbędzie się w Niedzielę Palmową, 2 kwietnia, Papieski Marsz Wdzięczności. W 18. rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, chcemy dziękować za osobę i dzieło wielkiego i świętego Papieża.

Uczestnicy marszu zbiorą się o godzinie 14.00 przy kościele Świętej Rodziny, pod krzyżem papieskim, przy ul. Jana Pawła II 11. O godzinie 14.15 wyruszą ulicami: Jana Pawła II, Filaretów, Głęboką, Sowińskiego, Radziszewskiego, Łopacińskiego – do kościoła akademickiego. O 15.30 rozpocznie się Msza Święta w kościele akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Niech liczny udział mieszkańców Lublina i archidiecezji w tym marszu będzie znakiem naszej wdzięczności za osobę i dzieło Świętego Jana Pawła II i wyrazem wierności Jego dziedzictwu. Papież Polak był, jest i pozostanie dla nas duchowym autorytetem, nauczycielem wiary i orędownikiem u Boga w niebie.

Polećmy za jego wstawiennictwem wszystkie ważne sprawy Kościoła i Ojczyzny Chrystusowi, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odkupił nas i wyzwolił.

Wasz biskup Stanisław

Słowo życia

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,

nie umrze na wieki

Jezus jest Panem życia. To On wyprowadza nas ze śmierci grzechu i daje wciąż nową moc Ducha Świętego, aby nasze życie podobało się Bogu. Wchodząc w święty czas rekolekcji, złóżmy nadzieję w miłosierdziu Pana i prośmy o błogosławieństwo, abyśmy powstali do nowego życia.

26 marca 2023 r.