1. W piątek, 29 czerwca rozpoczynamy w naszym sanktuarium przygotowania do uroczystości odpustowych. Jest to czas słuchania Słowa Bożego, modlitwy i wieczornych czuwań. Witaj Królowo to temat rozważań rekolekcyjnych prowadzonych przez księdza Józefa Maciąga z okazji 30. rocznicy koronacji Obrazu. Tego dnia, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, Msze święte będziemy odprawiali w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy świętej o godz. 13.00. Podczas wszystkich Mszy świętych głoszone są nauki rekolekcyjne. W dni zwykłe o godz. 9.00 i 19.00. Szczegółowy program, oraz krótkie przesłanie na każdy dzień rekolekcji, znajdziemy w gazetce Z Maryją ku wspólnocie, którą można nabyć w kruchcie katedry.
  2. W piątek o godz. 19.00 odprawimy Mszę świętą w intencji naszych księży solenizantów: ks. Piotra Sikory, ks. Piotra Skwiry i ks. Pawła Grzebalskiego. Następnie zapraszamy na czuwanie Maryjne. Modlitwom przewodniczyć będą wierni z parafii św. Rodziny w Lublinie. O godz. 21.00 – Apel Jasnogórski oraz indywidualne kapłańskie błogosławieństwo pielgrzymów.

 

Słowo życia:

 Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę

 

Dziękujemy Bogu za powołanie Jana Chrzciciela, który przygotował Chrystusowi drogę do ludzkich serc.

Prośmy o Boże błogosławieństwo, abyśmy byli czytelnym znakiem Bożej obecności w świecie i abyśmy swoim życiem wskazywali innym drogę do Chrystusa.