1. Dziś o godz. 20.00, w ramach wydarzenia parafialnego, odbędzie się w katedrze na spotkanie z animatorami ruchu Spotkań Małżeńskich. Państwo Sugierowie podzielą się z nami świadectwem budowania jedności małżeńskiej i więzi w rodzinie. Zapraszamy.
  2. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. O godz. 10.00 na Placu Katedralnym zostanie odprawiona Msza świętą pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Po Eucharystii ok. godz. 11.15 wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Trasa procesji będzie wiodła ulicami: z Placu Katedralnego ul. Królewską, Prymasa Wyszyńskiego, Bernardyńską na Plac Wolności, Wróblewskiego, Krakowskim Przedmieściem, Królewską na Plac Katedralny. Ołtarze będą usytuowane: przy seminarium, przy kościele św. Pawła, przy kościele Świętego Ducha oraz przy kościele św. Piotra.  Zakończenie procesji zaplanowane jest na godz. 12.30. W archikatedrze, tego dnia, będą odprawione Msze święte w następujących godzinach: 6.00, 7.00, 8.30, 17.00 i 19.00. Od godziny  20.00 na Placu Katedralnym rozpocznie się koncert „Wieczór Chwały” – modlitewne spotkanie młodych. Modlitwom przewodniczyć będzie wspólnota Guadalupe. Zapraszamy.
  3. W piątek podczas Mszy świętej o godz. 19.00 ksiądz biskup Józef Wróbel udzieli przygotowanym osobom sakramentu bierzmowania. Na ten dzień (17 czerwca) ksiądz arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych.
  4. W czasie trwania oktawy Bożego Ciała, codziennie w ramach nabożeństw będziemy uczestniczyli w procesji z Najświętszym Sakramentem.

 

Słowo życia:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest, który był i który przychodzi

 

Jesteśmy dziećmi Boga Ojca, który nas miłuje miłością miłosierną w Jezusie Chrystusie i pozwala żyć w mocy Jego Ducha. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny zamieszka w nas i uczy nas swojej mądrości, abyśmy byli mocni nadzieją  i żyli w pokoju ze wszystkimi ludźmi.

Trwajmy w uwielbieniu i dziękczynieniu za wielkie dzieła Jego miłości w naszym życiu i prośmy o Jego błogosławieństwo.