Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej transparent

31 maja 2018 roku wyruszyła z Archikatedry Lubelskiej procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy.

Trasa wiodła przez Bramę Trynitarską, Rynek, Rybną, Noworybną, Lubartowską, Kowalską na Plac Zamkowy, gdzie pod przewodnictwem pasterza Archidiecezji Lubelskiej abpa Stanisława Budzika była odprawiona uroczysta Msza Święta.