1. Dziękujemy ks. prałatowi Tadeuszowi Smerczyńskiemu za posługę Słowa Bożego. Po zakończonej liturgii w kruchcie katedry będzie możliwość materialnego wsparcia jego posługi misyjnej w Kazachstanie.
  2. Przypominamy o wyborach do Rady Duszpasterskiej. Trwa etap zgłaszania kandydatów. Propozycje składamy na piśmie, przekazując dane kandydatów księdzu proboszczowi lub innym kapłanom. Członkami rady mogą być pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu parafii i są znani z życia zgodnego z zasadami wiary katolickiej. Termin zgłaszania kandydatów upływa 26 listopada br. 27 listopada będzie ogłoszona lista kandydatów, zaś wybory do Rady odbędą się w niedzielę 4 grudnia.
  3. We wtorek przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki śpiewu, muzyki i muzyków sakralnych. Z tej okazji zapraszamy dzisiaj po Mszy św. o godz. 19.00 na koncert w wykonaniu Chóru Archikatedry Lubelskiej pod dyrekcją Grzegorza Pecki oraz organisty Stanisława Maryjewskiego. Wdzięczną modlitwą ogarniamy tych, którzy pomagają nam w przeżywaniu liturgii.
  4. W piątek o godz. 10.30 będzie odprawiona Msza św. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
  5. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się zebranie Parafialnego Zespołu Koordynacyjnego oraz wszystkich łączników, którzy otrzymają pobłogosławione opłatki wigilijne. W najbliższych dniach zostaną one dostarczone do naszych domów. Osoby roznoszące opłatki będą posiadały upoważnienie do przyjmowania dobrowolnych ofiar przeznaczonych na potrzeby parafii.
  6. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres adwentu. Taca będzie przeznaczona na Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie.

 

Słowo życia

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Jezus króluje z krzyża, który jest świadectwem Prawdy. Każdy, kto ją odkrywa i żyje dla niej, idzie za Chrystusem i ogłasza Jego Królestwo.

Prośmy o błogosławieństwo, aby chwała i moc Chrystusa objawiały się w naszym życiu.

20 listopada 2022 r.