1. Obchodzimy dziś Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze święte o 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00 i 19.00. Po Eucharystii o godz. 10.00, sprawowanej na placu katedralnym przez Metropolitę Lubelskiego, wyruszy uroczysta procesja do czterech ołtarzy. Trasa procesji przebiegać będzie ulicami Królewską, Wyszyńskiego, Bernardyńską, Wróblewskiego, Krakowskim Przedmieściem i Królewską. Nasz udział w procesji niech będzie wyznaniem wiary i znakiem szacunku wobec Chrystusa Eucharystycznego.
  2. Dzisiaj o godzinie 20.00 zapraszamy na plac katedralny na Wieczór Chwały. Adorację i uwielbienie Chrystusa Eucharystycznego poprowadzi Wspólnota Guadalupe.
  3. W czasie trwania oktawy Bożego Ciała, codziennie w ramach nabożeństw czerwcowych, procesja Eucharystyczna. Nabożeństwa czerwcowe o godz. 18.30, w niedzielę o 18.00.
  4. Jutro 9 czerwca obchodzimy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Archikatedralnego. Z racji na uroczystość – na terenie parafii katedralnej nie obowiązuje post piątkowy. W Sanktuarium Świętej Rodziny na Czubach uroczystości odpustowe. Główna Msza św. o godz. 18.00. O 19.30 Koncert Papieski.
  5. Serdeczne podziękowania wszystkim, których praca umożliwiła nam udział w dzisiejszych uroczystościach i je uświetniła. Za przygotowaniem liturgii, podium, dekoracji, kwiatów, czterech ołtarzy, śpiewu, nagłośnienia, przebiegu procesji – stoją konkretni ludzie. Bóg zapłać Wam wszystkim, także uczestnikom naszego zgromadzenia. Szczególne podziękowania składam Państwu Barbarze i Janowi Krzyszczakom ze Stasina, (Spółka „Pola”) za ufundowanie nowego baldachimu, który osłaniać będzie Najświętszy Sakrament niesiony w procesji.

8 czerwca 2023 r.