Uroczyste zakończenie 2018 roku transparent

31 grudnia 2018 proboszcz Archikatedry Lubelskiej ks. Adam Lewandowski odprawił Mszę dziękczynną na zakończenie roku kalendarzowego.

Dziękując Panu Bogu za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa, za dar życia oraz zdrowie po zakończonej Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem dziękowaliśmy za otrzymane dobro i przepraszaliśmy za popełnione zło oraz wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Był to również czas wdzięczności za 218 dzieci przyjętych do Kościoła Bożego oraz 171 par, które zawarło nierozerwalny sakramentalny związek małżeński na terenie parafii Archikatedralnej. Również modliliśmy się w intencji 142 osób, które w mijającym 2018 roku odeszło do Domu Ojca. Na zakończenie nabożeństwa wspólnie z licznie zebranymi wiernymi odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum i otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.