Trasa procesji eucharystycznej w Boże Ciało transparent

31 maja 2018 w godzinach 10.00 – 12.00, procesja eucharystyczna uda się następującą trasą:

  • Przejście uczestników procesji z Placu Katedralnego przez Bramę Trynitarską na Stare Miasto, Rynek, ul. Rybna, ul. Noworybna ul. Lubartowska (do skrzyżowania z ul. Kowalską), ul. Kowalska, na Plac Zamkowy.
  • Na trasie procesji będą usytuowane ołtarze: na Placu Katedralnym, przy ul. Rynek 8, na ul. Lubartowskiej przy poczcie, na Placu Zamkowym.
  • Po zakończeniu procesji rozpocznie się Msza św. na Placu Zamkowym. Zakończenie uroczystej Mszy św. zaplanowane jest na godz. 13.00.