Dzieci jako najdroższy skarb Pana Jezusa trzeba z miłością pielęgnować.  Dzieci nie słowem ale życiem uczyć trzeba jak mają żyć.

bł. Edmund Bojanowski 

Świetlica jest jednym z działań parafii. Obecnie do świetlicy uczęszcza 30 dzieci, którym zapewniamy opiekę, posiłki oraz zajęcia rozwijające ich pasje i zainteresowania.

Od poniedziałku do piątku organizujemy czas po zajęciach szkolnych. W ten sposób wspomagamy rodziny, które nie zawsze mają możliwość zapewnienia opieki dla swoich dzieci w godzinach pracy. Dbamy o to, by dzieci odrabiały lekcje, kształciły swój charakter i miały możliwość nieodpłatnego rozwijania różnorodnych zdolności. Uczestnictwo w życiu świetlicy daje dzieciom możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia w placówce prowadzone są nieodpłatnie. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy oraz wolontariusze. Duchową opiekę sprawuje ks. Grzegorz Ogorzałek.

Patronem świetlicy jest bł. Edmund Bojanowski. Jego życie jest dla wychowawców i wychowanków inspirację by być dobrym katolikiem. Stąd tak ważne w codziennym życiu jest kierowanie się zasadami wiary. Dzieci wraz z wychowawcami czynnie uczestniczą w życiu parafii: w nabożeństwach okresowych, przygotowując oprawę mszy świętych, organizując kiermasze. Nade wszystko pragniemy by dzieci odkrywały każdego dnia jak wielkim skarbem są dla Chrystusa, dla swoich bliskich i by stawały się zaczynem dobra w swoich środowiskach. Służą temu zajęcia programowe, spotkania, wspólne wyjazdy, szczególnie kolonie letnie i zimowiska a także wycieczki. Staramy się służyć rodzinom naszej parafii w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży, poprzez spotkania integracyjne, rozmowy indywidualne i szeroko pojętą pomoc. Przykładem jest dla nas bł. Edmund i jego słowa które kiedyś napisał do przyjaciół „Trzeba ofiarować samego siebie tym wszystkim, którzy nas potrzebują”.

Nazwa placówki:

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza im. bł. Edmunda Bojanowskiego

Instytucja prowadząca:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. J. Chrzciciela i św. J. Ewangelisty

Adres:

ul. Królewska 10, 20-109 Lublin

Telefon:

81/ 532 11 96 (w godz. 15:00 – 17:00)

e-mail:

swietlica.edmundowa@gmail.com

Godziny otwarcia:

  • w dni nauki szkolnej:
    • poniedziałek, środa, piątek: 15:00 – 19:00
    •  wtorek, czwartek: 14:00 – 18:00
  • w dni wolne od nauki szkolnej: 10:00 – 14:00

Placówka prowadzona w formie opiekuńczej.

Liczba miejsc w placówce:

30

(adresowane do dzieci pochodzących z dzielnic: Stare Miasto i Śródmieście)

Zajęcia w placówce prowadzone są w 3 grupach wiekowych:

  1. najmłodsza grupa „SMERFY”- klasa I-III szkoła podstawowa
  2. „Gang Wiewióra”- klasy IV-VI SP
  3. „Gimbusy” – młodzież gimnazjalna

Program wychowawczy placówki oparty jest na koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego- Patrona Świetlicy. Placówka zapewnia swoim wychowankom opiekę pedagogiczną sprawowaną przez pracowników Świetlicy i wolontariuszy; pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i umiejętności, organizację zabaw i zajęć sportowych, dożywianie, wyposażenie w pomoce i materiały potrzebne do zajęć
w placówce.

Celem placówki jest integralne wychowanie i dobro dziecka w odniesieniu do chrześcijańskich wartości. Podstawowym celem oddziaływań na wychowanków jest wsparcie pełnego rozwoju ich osobowości, pełnej integracji społecznej, przygotowywanie do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności
i umiejętności radzenia sobie w życiu.