Święta z sąsiedztwa transparent

Kazimiera Wołowska urodziła się 12 października 1879 w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62.

W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, przyjmując imię Marta od Jezusa. Siostra Marta Wołowska „do chwały ołtarzy została wyniesiona jako męczennica i taką też została zapamiętana przez potomnych, jednak bliższe poznanie jej postaci zwraca uwagę na mniej znany, lecz zasadniczy rys jej duchowości. Jest nim doświadczenie mistyczne, które towarzyszyło jej powołaniu zakonnemu od jego narodzin w lubelskim kościele Kapucynów aż do chwili męczeńskiej śmierci.Mistyczne zjednoczenie z Panem było źródłem gorliwości zakonnej i pełnej poświęcenia służby bliźnim wszędzie, gdzie została posłana, a szczególnie w Maciejowie, którego historia trwale wiąże się z jej osobą. Błogosławiona s. Marta jest więc mistyczką i męczennicą.
Należałoby raczej powiedzieć, że głębokie życie duchowe osiągające mistyczny poziom zjednoczenia z Chrystusem inspirowało ją do heroicznego poświęcenia dla bliźnich aż po ofiarę z życia”.
Fragment zakończenia książki ks. prof. Marka Chmielewskiego. Autor będzie gościł w katedrze w niedzielę 6 lutego br. Będzie też możliwość nabycia najnowszej książki o bł. s. Marcie Wołowskiej.