Święcenia prezbiteratu transparent

25 maja 2024 dwóch diakonów przyjęło z rąk ks. abpa Stanisława Budzika święcenia prezbiteratu.