Święcenia prezbiteratu transparent

29 maja 2021 roku w archikatedrze lubelskiej 9 diakonów przyjęło z rąk ks. abpa Stanisława Budzika święcenia prezbiteratu.