Święcenia kapłańskie transparent

28 maja 2022 roku w archikatedrze lubelskiej z rąk ks. abpa Stanisława Budzika czterech diakonów przyjęło święcenia neoprezbiteratu.