Światowy Dzień Chorego transparent

W czwartek 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. O godz. 11.00 uroczystą Mszę świętą w intencji chorych będzie celebrował ksiądz abp Stanisław Budzik. Godzinę wcześniej rozpocznie się czuwanie modlitewne. Podczas tej Mszy świętej, jak i o godz. 9.00 i 19.00, będzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

∗∗∗

Właściwym momentem przyjęcia namaszczenia jest czas, gdy ochrzczony zaczyna znajdować się w niebezpieczeństwie śmierci z powodu choroby lub starości (KKK 1528). Dlatego też nie można czekać z udzieleniem tego sakramentu do ostatnich chwil życia.

Do przyjęcia sakramentu chorych upoważniają tylko dwie okoliczności: choroba lub starość. Nie jest jednak wymagana pewność ciężkiej choroby; wystarczy prawdopodobny osąd takiego stanu. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarza. Namaszczenia chorych można udzielić również przed operacją chirurgiczną, jeśli jej przyczyną jest niebezpieczna choroba.

Autonomicznym powodem, dla którego udziela się tego sakramentu jest podeszły wiek. Osobom w podeszłym wieku, nawet, gdy nie są poważnie chore, można udzielić namaszczenia (kan. 1004, § 1 KPK).

Sakramentu namaszczenia można udzielić również dzieciom, które osiągnęły taki poziom umysłowy, że sakrament ten może im przynieść pokrzepienie (RRUnc, n. 12).

Sakrament chorych można przyjmować wielokrotnie, ilekroć osoba znajdzie się na nowo w stanie choroby, albo, gdy poważna choroba ma charakter długotrwały, a stan chorego ulegnie pogorszeniu (kan. 1004, § 2 KPK).

W zwyczajnej sytuacji sytuacji chory ma sam poprosić o ten sakrament i okazać skruchę. Stąd też nie można udzielać namaszczenia osobom trwającym w grzechu ciężkim.

Za: L. Adamowicz, Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych, Lublin 1999.