Ks. Marek Chmielewski

Misterium Kościoła

Św. Pius X Papież

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że „Kościół jest w historii, ale równocześnie ją przekracza. Jedynie «oczami wiary» można w jego rzeczywistości widzialnej dostrzec również rzeczywistość duchową, będącą nośnikiem życia Bożego” (nr 770). Jest on bowiem tajemnicą. Z kolei bł. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia (z 17 IV 2003) zwrócił uwagę na to, że Kościół żyje dzięki Eucharystii.

Tę samą prawdę o tajemnicy Kościoła, który żyje Eucharystią, wyraził prawie sto lat wcześniej jego poprzednik św. Pius X (1835-1914). W historii zapisał się głównie tym, że postanowił odrodzić życie eucharystyczne. W tym celu w 1905 roku zalecił praktykę codziennej Komunii świętej, a pięć lat później pozwolił, aby dzieci już wieku 7-8 lat, o ile mają świadomość tego, czym jest Eucharystia, mogły przystępować do I Spowiedzi i Komunii świętej. W trosce o piękno liturgii polecił dokonać reformy muzyki kościelnej. Był człowiekiem serdecznym i skromnym.

Wśród wielu dokonań tego Papieża, szczególnie uderza nas jego życzliwość dla Polski i Polaków. To właśnie on w 1910 r. ufundował nowe korony dla Jasnogórskiego Wizerunku po zuchwałej kradzieży dokonanej jesienią 1909 r. Wcześniej wyraził zgodę na uroczyste koronacje wielu polskich obrazów Matki Bożej, m.in. w Dzikowie koło Tarnobrzega (1904), Lwowie (1905), Krakowie (1907) i Sulisławicach w Diecezji Sandomierskiej (1913). W 1905 roku beatyfikował śląskiego jezuitę Melchiora Grodzieckiego, mianował pierwszych polskich biskupów dla Polonii Amerykańskiej i założył w Rzymie hospicjum dla polskich studentów. Co najważniejsze, wyniósł do godności bazyliki mniejszej jasnogórską świątynię, ustanawiając dzień 26 VIII uroczystością Matki Boskiej Częstochowskiej. Wiedząc o trudnej sytuacji Kościoła w Polsce pod zaborami, obsadzał stolice biskupie właśnie Polakami. Od 1905 r. jego zaufanym szambelanem był późniejszy metropolita krakowski książę Adam Sapieha.

Wspomniana troska o duchowy rozwój dzieci i młodzieży, jak również wiele ciepłych gestów św. Piusa X zaskarbiły mu miano „Papieża dzieci i Polaków”. Niektórzy uważają, że jego przodkowie wywodzili się z Polski, jednak brak na to jednoznacznych dowodów historycznych.