Stworzenie jest niejako ikoną, poprzez którą rozum ludzki dostrzega Stwórcę. Biblijna opowieść o dziele stwórczym przekazuje nam za pomocą symboli prawdę o tym, że początkiem świata jest dobry Bóg. On nieustannie podtrzymuje go w istnieniu. Nie ma niczego, co nie zawdzięcza swego istnienia Stwórcy i we wszystkim możemy odnaleźć ślad Jego dobroci. Jedynie do Boga należy zdolność tworzenia – nawet z nicości. Bóg w Trójcy Jedyny przy stwarzaniu ludzi obdarzył nas swym podobieństwem i zaprosił, by „czynić sobie ziemię poddaną” (Rdz 1, 28).

Z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę (Mdr 13, 5).

Czy przeżywane chwile zachwytu nad pięknem stworzenia prowadzą mnie do odkrycia obecności Boga? Na ile dostrzegam w sobie i innych ślady Jego dobroci? Czy budzi to we mnie wdzięczność?